Email not displaying correctly? View it in your browser.
ตลอดสองวันงาน TILOG-LOGISTIX  นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักอุตสาหกรรมได้หลั่งไหลเข้ามาพบศักยภาพของโลจิสติกส์แห่งอนาคตเพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่อีกระดับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานที่ยังมีเทคโนโลยีชั้นนำ โซลูชั่นและบริการอย่างครบครันจากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมให้คุณได้ค้นพบที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น ห้ามพลาด มิติใหม่ของความก้าวหน้าด้านโลจิสติกส์ได้แล้วที่งานนี้ 
Throughout two show days, a stream of entrepreneurs and industrialists have leaped through logistics transformation at TILOG-LOGISTIX. The last day still enables them to explore best-in-class technologies, solutions and services from across the globe that are only gathered here. Therefore, don’t miss out new dimension of advancements that are waiting for you to discover.
 
Special Features 
ส่วนแสดง ELMA Showcase จะเผยเคล็ดลับความสำเร็จจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์หรือรางวัล ELMA ส่วนจัดแสดงพิเศษนี้ จะให้แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจ 
“ELMA Showcase” will unveil the secret of success from leading logistics service provider who achieved ELMA (Excellent Logistics Management Award). Get never-ending inspirations from the best practices and use it as an element to create your future strategies.
2 Rounds / Day
Round 1 – 11.45 hrs.
 
Round 2 – 15.30 hrs
สัมผัสประสิทธิภาพการขนส่งใหม่จากเทคโนโลยีโดรน
ส่วนแสดง Innovation Showcase จะสาธิตการ
ใช้งานจริงของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนจากบริษัท Fling พบอีกระดับของการขนส่งที่เหนือชั้นด้วยตาของคุณเองได้ที่นี่

Drone: the New Level of Delivery Capabilities is Here 
The “Innovation Showcase” will demonstrate the potential of drone technology, presented by urban drone expert: Fling. Come witness the new level of delivery capabilities with your own eyes. 
พบกับการรวมตัวของบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ที่เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce และ E-Logistics ที่จะให้ประสิทธิภาพใหม่ในการจัดการโลจิสติกส์ที่ Logistics Startup Pavilion
A troop of logistics startup companies specialized in E-Commerce and E-Logistics will offer a new management efficiency through digital technology at Logistics Startup Pavilion.
 
Visitors’ Voices
“ผมเข้าร่วมงาน TILOG-LOGISTIX เพื่อพบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และต่อยอดประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต”

“TILOG-LOGISTIX offers us with new technologies and innovations that will support our logistics business and to further implementations in the future.”
“ผมมีโอกาสได้พบกับบริษัทต่างๆ ทั้งในไทยและในต่างประเทศซึ่งอาจจะกลายมาเป็นคู่ค้ากับเราในอนาคต ผมรู้สึกประทับใจและพึงพอใจกับงานนี้มากจนทำให้อยากกลับมาอีกครั้งหน้า” 

“I have a chance to network with both Thai and international companies, which are all potential business partners. I’m highly impressed and will definitely visit this show again.”
“พวกเราเป็น Freight Forwarder จากมาเลเซียและกำลังสร้างเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์กับ    
ผู้ประกอบการต่างประเทศ นอกจากนี้พวกกำลังมองหาผู้ให้บริการคลังสินค้าในงานนี้ด้วยครับ” 

“As a freight forwarding company from Malaysia, we’re expanding connections with international logistics players, and we are seeking to partner with a warehouse service provider here.”
“งาน TILOG-LOGISTIX แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโลจิสติกส์ไทยและเป็นจุดเชื่อมต่อความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ” 

“TILOG-LOGISTIX not only showcases what’s going on with Thailand’s logistics, but also acts as a bridge for international business collaboration.”
“ผมได้พบเทคโนโลยี แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาบริษัท อีกทั้งยังได้รับโอกาสทางธุรกิจจากการพบคู่ค้าทางธุรกิจที่มีคุณภาพ”

“We have found plenty of new technologies and ideas. Also coming here gives us more business opportunities to meet our quality business partners.”
“ผมมางาน TILOG-LOGISTIX เพื่อพบผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่นำเสนอระบบติดตามสินค้า นำไปพัฒนาศักยภาพการขนส่งของเรา เพื่อเสริมความมั่นใจในการขนส่งสินค้าไปสู่ ต่างประเทศ” 

“I’m here to find a Thai logistics service provider who offers tracking system to boost efficiency of delivery products to overseas.”
 
งานเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ระหว่างไต้หวันและไทยเข้าใจถึงโอกาสและความ ท้าทายจากความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ

The seminar to promote stronger synergy between Taiwan and Thailand. You can receive a clear understanding on opportunities and challenges from the collaboration between two countries.
ค้นพบแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านซัพพลายเชนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การลดความสูญเสีย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Come find out how collaboration across Supply Chain will contribute to efficiency, waste reduction and environment preservation, for sustainable future.
 
IMPORTANT NOTE!
คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย

“TILOG-LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.
For more information, please contact tel.  66 2686 7222
E-mail:info@tilog-logistix.com or visit our website at 
www.tilog-logistix.com